Музеєзнавство

Деталі

 

Музеєзнавство

Мета і завдання навчальної дисципліни ознайомити студентів з музеєзнавством як науковою дисципліною.

Програма навчальної дисципліни:Музеєзнавство як наукова дисципліна. Теорія музейного предмету. Зародження і розвиток музеїв. Історія розвитку музейної справи в Україні. Фонди історичного музею. Комплектування фондів музею історичного профілю. Облік музейних фондів. Зберігання фондів історичних музеїв. Наукове проектування музейної експозиції. Архітектурно-художнє вирішення музейної експозиції. Приміщення музею історичного профілю. Музейна експозиція у навчально-виховній роботі школи. Сучасні музейні технології.

Бібліографія Вайдахер Ф. Загальна музеологія / Переклад з німецької Х. Назаркевич, О. Лянг, В. Лозинського. - Львів: Літопис, 2005., Основи музеєзнавства, маркетингу та рекламно-інформаційної діяльності музеїв. Посібник / Під ред.: В. Великочого, Н. Гасюк. Авт. кол.: П. Горішевський, М. Дейнега, М. Ковалів, В. Мельник, Н. Рега, С. Оришко, О. Соколова. - Івано-Франківськ: Плай, 2005.

Методичне забезпечення: Експертиза культурно-історичних цінностей. Навчально-методичний комплекс спеціалізації. Освітньо-кваліфікаційні рівні: 6.020302 - бакалавр; 7.02030201 - спеціаліст; 8.02030201 - магістр / Заг. ред. і кер. авт. кол. О. В. Потильчак - К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – С. 10-34.

Комплекти модульних тестових завдань, екзаменаційні білети.

Форма поточного (модульного) контролю – тестування.

Форма підсумкового контролю - залік (письмово).

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ